ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนาม สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 26 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 26 สิงหาคม 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติระดับประถมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะนิเทศศาสตร์
  [ วันที่ลงข่าว : 18 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 18 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ชาย) สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 6 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) งบเงินรายได้ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 6 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง คนงานผลิตน้ำดื่ม แผนกผลิตน้ำดื่ม จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 6 สิงหาคม 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 สิงหาคม 2557 ]
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 สิงหาคม 2557 ]
 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 26 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการน้ำดื่ม แผนกผลิตน้ำดื่ม สังกัดงานจัดเก็บและหารายได้ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 26 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ชาย) สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 26 สิงหาคม 2557 ]
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหน่งเลขที่ ๐๐๕๖
  [ วันที่ลงข่าว : 14 สิงหาคม 2557 ]
1   2   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 17 เรื่อง / 2 หน้า