ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดสำนักบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำงานยานพาหนะ สังกัดกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 ตุลาคม 2559 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ)ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 ตุลาคม 2559 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 8 เรื่อง / 1 หน้า