ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารยฺ์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชกาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 30 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 6 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 30 กันยายน 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาษศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๐๐๕๖ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  [ วันที่ลงข่าว : 14 ตุลาคม 2557 ]
1  
ทั้งหมด : 9 เรื่อง / 1 หน้า