ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 มกราคม 2558 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 มกราคม 2558 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 มกราคม 2558 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ตำแหน่ง นักวิชาการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประจำสำนักบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 มกราคม 2558 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 15 ธันวาคม 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 มกราคม 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 มกราคม 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 มกราคม 2558 ]
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 มกราคม 2558 ]
1  
ทั้งหมด : 9 เรื่อง / 1 หน้า