ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 13 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๗ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 4 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกอล์ฟ งานจัดเก็บและหารายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ คน
  [ วันที่ลงข่าว : 31 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 ตุลาคม 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดหน่วยงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 5 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
  [ วันที่ลงข่าว : 3 พฤศจิกายน 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดหน่วยงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 พฤศจิกายน 2557 ]
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 12 พฤศจิกายน 2557 ]
1  
ทั้งหมด : 14 เรื่อง / 1 หน้า