ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
  • ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสื่อสาร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
    [ วันที่ลงข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2559 ]
  • ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
    [ วันที่ลงข่าว : 5 กุมภาพันธ์ 2559 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 2 เรื่อง / 1 หน้า