ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 23 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๐๐๕๖
  [ วันที่ลงข่าว : 19 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 17 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 กันยายน 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนังกานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 4 กันยายน 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 4 กันยายน 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๗ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 8 กันยายน 2557 ]
1  
ทั้งหมด : 9 เรื่อง / 1 หน้า