ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำหน่วยงานอาคารอาคารสถานที่และบริการ จำนวน 1 อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 กรกฎาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการการสื่อสาร จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 กรกฎาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 กรกฎาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 กรกฎาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประปา) สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 กรกฎาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง คนผลิตน้ำดื่ม ประจำแผนกผลิตน้ำดื่ม งานจัดเก็บและหารายได้ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 9 กรกฎาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 6 กรกฎาคม 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 10 กรกฎาคม 2557 ]
1  
ทั้งหมด : 8 เรื่อง / 1 หน้า