ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 17 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 17 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 17 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 17 พฤษภาคม 2559 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 พฤษภาคม 2559 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลหลักสูตรสองภาษา ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศษสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 31 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 30 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 พฤษภาคม 2559 ]
1  
ทั้งหมด : 8 เรื่อง / 1 หน้า