ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2559 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2559 ]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2559 ]
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆของโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กรกฎาคม 2559 ]
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 26 กรกฎาคม 2559 ]
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 กรกฎาคม 2559 ]
1  
ทั้งหมด : 7 เรื่อง / 1 หน้า