ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่๑๑/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 12 เมษายน 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 12 เมษายน 2559 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที ๑๐/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 4 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาลหลักสูตรสองภาษา ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2559 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทวิชาการ)งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สังกัดนิเทศศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 เมษายน 2559 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 7 เรื่อง / 1 หน้า