ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 23 มีนาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๔ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 23 มีนาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 23 มีนาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 23 มีนาคม 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 31 มีนาคม 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 5 เรื่อง / 1 หน้า