ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 25 กันยายน 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2558 ]
 • ประกาศ เรื่่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 30 กันยายน 2558 ]
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สาชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กันยายน 2558 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 กันยายน 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 5 เรื่อง / 1 หน้า