ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาพลศึกษาทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 เมษายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ชาย) สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 เมษายน 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 มีนาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 มีนาคม 2557 ]
 • ประกาศ การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๐๐๕๖
  [ วันที่ลงข่าว : 24 มีนาคม 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
  [ วันที่ลงข่าว : 22 เมษายน 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๕ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 10 เมษายน 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 เมษายน 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 เมษายน 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 มีนาคม 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 เมษายน 2557 ]
1  
ทั้งหมด : 11 เรื่อง / 1 หน้า