ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 18 สิงหาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 สิงหาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 สิงหาคม 2559 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 11 สิงหาคม 2559 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทสนับสนุน) งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 สิงหาคม 2559 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 สิงหาคม 2559 ]
 • ผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกลุ่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 สิงหาคม 2559 ]
1  
ทั้งหมด : 7 เรื่อง / 1 หน้า