ค้นหา

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกอล์ฟ งานจัดเก็บและหารายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๑ คน
  [ วันที่ลงข่าว : 31 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 24 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตราและ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆ โรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารยฺ์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 16 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 28 กันยายน 2557 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๗ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดหน่วยงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดหน่วยงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 22 ตุลาคม 2557 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัด ครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 29 ตุลาคม 2557 ]
1  
ทั้งหมด : 16 เรื่อง / 1 หน้า