ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
    [ วันที่ลงข่าว : 20 เมษายน 2558 ]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
    [ วันที่ลงข่าว : 20 เมษายน 2558 ]
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ประจำโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดครุศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา
    [ วันที่ลงข่าว : 20 เมษายน 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 3 เรื่อง / 1 หน้า