ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่๑๕/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่๑๔/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 1 กรกฎาคม 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 มิถุนายน 2558 ]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้อื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ ประจำโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 18 มิถุนายน 2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่และบริการ จำนวน ๒ อัตรา
  [ วันที่ลงข่าว : 3 กรกฎาคม 2558 ]

ประกาศผลสอบคัดเลือก
1  
ทั้งหมด : 5 เรื่อง / 1 หน้า