ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
    [ วันที่ลงข่าว : 28 กันยายน 2559 ]
1  
ทั้งหมด : 1 เรื่อง / 1 หน้า